top of page
ben2023.jpg

Mitral Darlığı- Mitral Balon uygulanması

Mitral darlığı, bir kapak hastalığıdır. Çocukluk çağında geçirilmiş olan Akut Romatizmal Ateş hastalığının kalp kapaklarını tutmasına bağlı kişinin yaşamında daha sonraki dönemlerinde belirti veren bir hastalıktır. Mitral darlığı, kalbimizde bulunan dört kapaktan birinin yani mitral kapağın daralmasıdır. Kanın, kalp içerisindeki odacıkların birinden diğerine geçişini zorlaştıracak biçimde kapak daralır. Mitral darlığında kanın sol kulakçıktan (sol atrium), sol karıncığa (sol ventrikül) geçişinde zorluk olmaktadır. Bu nedenle kan akciğerlerde ödem (pulmoner ödem) yapmakta ve bu ödem kişinin nefes darlığı hissetmesine neden olmaktadır. Mitral darlığında tedavi seçenekleri, kapaktaki daralmanın derecesine bağlı olarak değişmektedir. Hafif darlıklarda ilaç tedavisi ile çözüm bulunabilirken, orta ve ileri dereceli darlıklarda ise ya Mitral Balon Valvüloplasti ya da Açık kalp ameliyatı gerekebilir. Mitral balon valvüloplasti Lokal anestezi ile yapılır işlem süresince hastanın uyanıktır. Sağ yada sol kasık bölgesi uyuşturulur ve balon burada açılan küçük bir delik içerisinden kalbe ilerletilir.Mitral balon valvüloplasti ile çözüm bulunabilecek hastalarda böylece cerrahi uygulamada gereken göğüs kafesinin açılması, kalbin durdurulması ve kalp-akciğer makinasının kullanılması ihtiyacı ortadan kalkar. İşlem sonrası hastalar yoğun bakım yerine serviste gözetim altında tutulabilir. Ertesi gün ayağa kalkabilir ve hatta Hastaların büyük bir çoğunluğu ertesi gün taburcu olabilirler. Mitral balon valvüloplasti uygun hastalara yapıldığında tedavi sonuçlarının kalp ameliyatı geçiren hastalardaki kadar iyi olabileceği gösterilmiştir. Mitral balon ile kapağı açılan ve ritim düzensizliği olmayan hastalarda uygulama sonrasında sürekli olarak coumadin ve Warfarin gibi kan sulandırıcı ilaç kullanılmasına gerek kalmamaktadır. Oysa kalp cerrahisi ile suni mekanik kapak takılan hastalarda hayat boyu kan sulandırıcı ilaç kullanılması gerekmektedir. Mitral Balon Valvüloplasti ile hastaların %90 kadarında şikayetlerde gerileme gözlenmiştir. Uygulama sonrası hastalardaki rahatlama ve düzelme 20 yıla kadar sürebilmektedir ve çoğu hasta en az 5 ila 10 yılcivarında rahatlama yaşar. Gerekli olduğu takdirde mitral balon tedavisi tekrarlanabilir. Mitral balon valvüloplasti işlemine başlamadan önce, hastanın kasığı antiseptik sıvılarla temizlenir ve hastanın üzeri steril bezlerle örtülür. Kasık bölgesine lokal anestezik madde enjekte edilir. Uygulama bölgesi uyuşturulduktan sanra kasık toplardamarına girilir. Özel bir teknik kullanılarak kasık toplardamarında iğnenin girdiği yere işlem boyunca kalacak ve işlem sonunda çıkarılacak olan kılavuz tel ve balonun ilerletilebileceği bir plastik boru sistemi yerleştirilir. Bir kılıf içinde gönderilen özel bir iğne ile kalbin sağ kulakçığından sol kulakçığına aradaki duvar delinerek geçilir (aşağıdaki şekil 1-2-3 e bakınız). İğne kılıf içinden çıkarılır ve aynı kılıfın içinden kılavuz tel sol kulakçığa gönderilir. İşlem sırasında teli görmek için skopi dediğimiz x-ray ışını kullanan bir cihaz kullanır ve telin hareketleri ekranda izlenir. Tel doğru yere yerleştirildiğinden emin olduktan sonra, balon tel üzerinden ilerletilerek daralmış olan kapağın içine yerleştirilir. Balon kapağın dar olduğu yerde şişirilir ve böylece kapak mümkün olduğunca genişletilmiş olur. Şişirme işlemi birkaç kez tekrarlanabilir. Uygulamanın sonunda kılavuz tel ve balon çıkarılır. Kasığa yerleştirilmiş olan plastik boru sistemi ise bir müddet sonra çıkarılır ve girişim yapılan bölgeye bir süreliğine baskı yapılarak femoral anjioda yapıldığı gibi kum torbası konulur ve hasta yatak istirahatine alınır. Hiçbir işlemin tamamen risksiz olmadığı gibi bu işlem içinde riskler ne yazık ki mevcuttur. Bu riskler genel sağlık durumunuz, kalp hastalığının ciddiyeti ve yaşınızla ilişkili olarak değişkenlik arzeder. İşlem sırasında veya ilk 12 saat içinde istenmeyen olaylar ile karşılaşılabilir . Örneğin kapakta ciddi yırtık oluşabilir ve yırtığıdüzeltmek için ameliyat gerekebilir. Kalp kulakçıkları arasında ciddi delik oluşabilir, Sol karıncık yırtılabilir ve acil ameliyat gerekebilir,Ölüm olasılığı vardır ,kalp krizi gelişebilir, kasıkta kanama ve morarma olabilir. Bu olasılıklar tecrübeli ellerde %1 in altında olup son iki yılda hastanemizde yaptığımız valvuloplastilerde hiç bir komplikasyon gelişmedi.

bottom of page