top of page
TEDAVİ ALANLARI
 • Koroner Anjiyografi
 • Koroner anjiyoplasti (balon-stent)
 • Tam Tıkalı Damarların Tekrar açılması (CTO)
 • Kompleks Koroner Anjioplasti,
 • ASD Kapatılması, VSD kapatılması
 • Yapısal ve Konjenital Kalp Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi
 • Periferik Damar Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi
 • Perkutan Kapak  Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi (Mitral Balon)
 • Balon anjiyoplastisi ve intra koroner stent uygulaması
 • Ekokardiyografi
 • Kalıcı Kalp pili
 • ICD kalp içi şok cihaz uygulaması
 • Kalp yetmezligi pil uygulaması
 • Periferik Damar hastalıkları Tanı ve Tedavisi
 • Doğumsal kalp hastalıklarının perkütan Tedavisi
 • Koroner kalp hastalıkları
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp Pili
 • Hipertansiyon
 • Yüksek Kolesterol tanı Tedavisi
   
bottom of page