top of page
ben2023.jpg

Anjiyografi (Anjiyo) Nedir

Anjiyografi  damarların kontrast madde kullanılarak görüntülenme işlemini genel adıdır. Toplumda artık çok aşina oldukları bu kelime sadece kalp damarları için kullanılan bir işlem gibi algılansa da vücudumuzdaki damarların görüntülenme işleminin genel adıdır demek doğru olur. İşlem hangi organ için ise ismide ona göre farlılık gösterir. Koroner anjiyografi; kalbi besleyen kalp damarların görüntülenmesi. karotis anjiyografisi beyne giden damarlar. Renal anjiyografi ; böbrek damarlarının anjiyografisi. kol ve ayaklar için ise periferik anjiyografi gibi isimler kullanılır.

Ateroskleroz sadece kalp damarlarını tutmayıp tüm bedenimizdeki damarların etkilendiği süreğen bir hastalık olup diğer organ damarlarını da etkilemektedir.

Bu nedenle kardiyologlar günümüzde boyun damarları dahil olmak üzere karotis, periferik, renal, koroner olmak üzere tüm damarların tanısal anjiyografilerini yapmaktadırlar.

Dolayısı ile Anjiyo sadece kalp damarı için yapılan bir tanı yöntemi değildir.

Bu işleme koroner anjiyografi denilmektedir.

Kimlere uygulanmalı sorusunun cevabı ise, kalp kasının beslenmesinde sorun olduğunu düşündüğümüz yürümek yada hareket etmekle ortaya çıkan gögüs yakınmaları yada ağrıları, yakınması olmasa da efor testi, EKG, Sintigrafi yada muayene sonrası damarda önemli darlığı olduğunu düşündüğümüz hastalar, bazı kapak hastalıklarının operasyonları öncesi koroner anjiyografi yapılması gerekebilmektedir.

Neden yapılması gerektiği ise hastanın mevcut yakınmalarının yada test sonrasında ortaya çıkan beslenme kusurunun damarın yapısal bir sorundan (sıklıkla ateroskleroz) mı kaynaklandığının cevabını bulmak amacı iledir. Amaç; hastayı tehtid eden kalp damarlarında bir hastalığı varmıdır ? varsa hangi damarda dır, müdahale ihtiyacı varmıdır ? gibi soruların cevabını bulmak ve bu aşamadan sonra NAsıl tedavi edileceği kararıı vermektir. 

Sıklıkla uygulanan Tedaviler;

   İlaç tedavisi

   Koroner anjiyoplasti/stent uygulanması

   Koroner bypass 

   % 20 hasta da da damarsal sorun çıkmamaktadır.

İşlem hangi damardan girilerek yapılır ?

    Sıklıkla Femoral arter den (kasık bölgesinden)

    El bileğinden (Radyal girişim)

    Gereğinde Brakial arterden

    Nadirende koltuk altından Anjiyografi işlemi uygulanabilir.

İşlem uygulaması

    HAstalarımıza işlem uygulanmadan öncelikle kasık bölgesinin temeizliği yapılması önerilir.

    6 saatlik açlık tercih edilir. işlem esnasında midenin boş olması hastanın sağlığı için önemlidir

    Kasık bölgesi Lokal anestezi ile uyuşturularak hastanı ağrı hissetmesi engellenir. Genel anestezi uygulanmaz ve gereksizdir.

    Sıklıkla 3 farklı kateter ile işlem yapılacağı için kasık bölgesine küçük bir kılıf konularak damara giriş işlemii buradan yapılır damarın korunması ve işlem güvenliği için yıllardır uygulanan tekniktir.

   Damarın görüntülenebilmesi için kateterlerimiz vasıtası ile damar çerisine opak madde verilerek damar içi görüntüleri film kaydı ile görüntülenir.

   işlem süresi hastanın masaya yatmasından sonra yaklaşık 5-10 dk içinde sonlanabilir. Ama işlemin hızlı yada yavaş olması söz konusu olmayıp amacına yönelik işlemin sağlıklı bir şekilde yapılası esas olanıdır. İşlem süresi hastanın kilosu damar yapısı, yaşı vs gibi durumlara bağlı olarak uzayabilir. 

    İşlem sonlandırıldıktan sonra kasıktaki kılıf çıkartılarka kasık bölgesine bandaj, bazı merkezlerde kum torbası veya özel kasık bandı uygulanabilir.

bottom of page