top of page

Mitral Yetmezliği Girişimsel Tedavisi

MİTRACLİP 

Mitral kapak nedir kalp fonksiyonunda ki etkinliği nedir ?

Öncelikle Kalbimizin yapısını kısaca tanımlayarak konuyu anlatalım. Kalbimiz 4 ana boşluktan oluşmakta. Genel itibari ile kalbimizin sağ ve sol boşlukları benzer yapılara sahip olup her iki taraftada atriyum ve akım yönüne göre ventrikül olarak devam etmektedir. Yani kan önce atriyumlara oradanda Ventriküle geçiş göstermektedir. Bir ileri boşluğa geçiş yapan kanın sağlıklı bir yapıda kanın geriye doğru gitmemesi için kapakçıkların kapanarak nerede ise hiç kaçırmaması gerekmektedir. Fakat bazı kalp kapak hastalıklarında mitral kapağımızda kaçaklar meydana gelmekte ve ilaç tedavisi ile tedavi limitlerinin aşıldığı durumlarda hastaların kapaklarına müdahale edilebilmekte ve bazı olgularda kapaklar değiştirilmek zorunda kalınabilmektedir. Güncel tedavide sıklıkla en çok surun yaratan ve tedavi gereği ve uzun sonuçları ve yaşam süresi yaşam kalitesi açısından sol taraflı kapaklar, aort ve mitral kapaklara müdahaleler sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır.

Gelelim mitral kapağa, Mitral kapak sol atriyum ve sol ventrikül arasında bulunan her kalp atımı ile üzerinde en çok yük alan kapaktır diyebiliriz. günde 80-100000 defa açılıp kapanarak fonksiyonunu yıllarca hiç bozulmadan sürdürmek gibi ağır bir görevi vardır.

Mitraclip nedir ?

Yaklaşık 1 cm uzunluğunda, vücudumuz ile uyum sağlayabilen ve zamanla üzeri doku ile kaplanan ve minik kolları olan ve kanatçıkları içerisinde minik iğnecikleri olan özel bir sistemle kapakların uçlarının yakalanıp kilitlenmesini sağlayan bir mandal sitemidir diyebiliriz. Clip kelimesi "toka, mandal yada klips" olarakta dilimize çevrilebilir.

Kimlere önerilir ?

İleri mitral kapak yetersizliği olan hastalar bu ameliyatsız işlemden yarar görebilirler ve mitral kapak yetersizliği bu şekilde tedavi edilebilir. Mitral kapak yetersizliği ileri olmasına rağmen yüksek riskinden dolayı açık kalp ameliyat olamayan hastalar bu tedavi için en önde gelen adaylardır.

Hasta seçimi Nasıl yapılır

Öncelikle hastanın mitral yetmeliğinin ileri seviyede olması ve cerrahi girişim riski yüksek olan hastalar Ekokardiyografi ve Transesofageal ekosu yapılarak kapak yapısının mirtaclip uygulamasına uygun olup olmadığı kaçağın yeri, miktarı ve işleme engel bir durum olup olmaması değerlendirilir.

İşlem nasıl uygulanıyor?

Öncelikle bu işlem hastaya herhangi bir kesi uygulamadan yapılan bir işlemdir. Ameliyat olarak değerlendirilemez. Sadece kasıktan toplar damarda girilerek mitral kapağa ulaşılır. İşlem esnasında transesophageal ekokardiyografi ve floroskopi kullanılır. Hastalar genel anestesi altında iken işlem yapılmaktadır. Kapağın tamiri için kullaılacak klip sistemi kateter vasırası ile cihaza özel kateterler vasıtası ile mitral kapağa kadar iletilir. işlemde kapağın ve işlemin güvenliğini en üst seviyede tutmak için tüm sistem geri alınabilir veya yenden pozsiyon verilerek en ideal tedavi sağlananmasını sağlayacak şekilde dezayn edilmiştir. genel uygulamada 1 den fazla cihaz kullanılması gerekebilmektedir.

 

İşlem sonrası süreç

 

İşlem tamamlandıktan sonra işlem ile birlikte kap fonksiyonlarında pozitif değişimler anlık olarak gözlemlenebilir. HAstanı genel anestezide arınması ile birlikte hasta mobilize edilir ve 1-3 gün hastanede gözlem amaçlı izlenip tedavisi optimize edip hasta taburcu edilir. Hasta 1. 3. ve 6 ay gibi süreçlerde klinik ve ekokardiyografi ile takip edilir.

Mitraklip sonrası özel tevadi varmıdır ?

Mitral kapağa yerleştirilen küçün klipslerin vücudumuzla uyumu sürecinde 3 ay süre ile 2 li antiagregan tedavi verilir. Kalp yetmezliği tedavisi ilerleyen günlerde doktorunuz tarafından optimize edilecektir.

Ek sorularınız için lütfen iletişim kurunuz.

Sayfada kullanılan görüntüler kendi hasta arşivimdendir, gerçek olgulardır. 

bottom of page