top of page

ASD-VSD-PFO kapatma

Bu belge atriyal septal defekt (ASD) veya patent foramen ovale (PFO) gibi kalbin atriyumları arasındaki doğumsal açıklıkların kapatılması ile ilgili temel bilgiler içermektedir. Bu yazıda kullanılan bazı terimleri açıklamak için en sonda size bir “teknik terimler kılavuzu” verilmiştir.

Giriş:

Size atriyal düzeyde şant (patent foramen ovale [PFO] veya atriyal septal defekt [ASD]) tanısı konmuş olabilir; bu durum, süzülmemiş oksijensiz kanın akciğerlere geçmesine ve beyne ulaşmasına izin verebilecektir. Atriyal düzeyde şantların, küçük bir embolusun sağ atriyumdan sol atriyuma geçmesi için bir rota oluşturduğundan kuşkulanılmaktadır(aşağıdaki şemaya bakın). Bu embolus artere doğru kan akışını engelleyerek,inme gibi bir paradoksikal embolik olaya neden olabilir. Bu olayı birkaç kez yaşamış olabilirsiniz veya kan inceltici ilaçlar almanıza rağmen hâlâ risk altında olabilirsiniz.

Atriyal düzeyde şanttan kan akışını gösteren şema. Şant, sağ atriyumdaki basınç sol atriyumdaki basınçtan daha fazla olduğu zaman, süzülmemiş oksijensiz kanın içinden akabildiği açıklıktır. Bu tür açıklıkları küçük bir implant yardımıyla kapatmayı genellikle önermekteyiz. İmplant, kateter kullanılarak kalbe yerleştirilir. Bu prosedüre transkateter kapanma adı verilir. Bu, açık kalp ameliyatına alternatif bir yöntemdir.

Bu şantı bir cihaz (implant) aracılığıyla kapatmak açık kalp ameliyatına göre çok daha düşük bir risk içermektedir. Dahası transkateter kapanma, açık kalp ameliyatı gereksinimini ortadan kaldıran bir prosedürdür. Daha az invazif bir işlemdir ve 24 ssatlik hastane yatışı sonrası taburcu olunabilmektedir.

 

Şekil 1. İki atriyum arasındaki açıklık ve kanın paradoks olarak sağdan sola geçişi

Transkateter kapanma nasıl gerçekleşir?

Transkateter kapanma, kardiyak kateterizasyon laboratuarında gerçekleştirilir. Kasıktaki (femoral ven) veya boyundaki (dahili jugular ven) büyük ven yoluyla kalbe erişilir. Vene erişim iğne ponksiyonuyla sağlanır. Kasıktan veya boyundan çeşitli kateterlerle kalbe ulaşılır. Şekil 2’de işlem sırasında sıklıkla kullanılan toplar damarlar gösterilmiştir. Kalbi ve şantı daha iyi görebilmek için kalbin anjiyogram adı verilen hareketli resimleri alınır. Bütün işlem sırasında ayrıca Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) adlı özel bir ultrason cihazı kullanılır. Bu, kalbi ve şantı daha iyi görebilmenin başka bir yoludur. TEE̓de ağız ve mide arasındaki tüpe yani yemek borusuna bir prob yerleştirilir. Bazen femoral ven yoluyla prob uygulanan İntrakardiyak Ekokardiyografiden (ICE) de yararlanabilirmekteyiz. Bu testler,şantı kapatırken kullanacağı implantın boyutunu belirlemek için kullanılır. İşlemin şematik uygulaması Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şant boyutu belirlendikten sonra, katetere uygun boyutlu bir implant (cihaz) yerleştirilir ve şant bölgesine ilerletilir. Cihazın bir bölümü septal duvarın her iki tarafında duracak şekilde şantı konumlandırılır. Böylece şant açıklığı implantın iki tarafın arasında hafifçe tutulur. Daha sonra implant kateterden serbest bırakılır ve kateter çıkarılarak prosedür tamamlanır.

 

Şekil 2. ASD / PFO Kapatmak için kullanılan giriş bölgeleri

 

Şekil 3. ASD Kapatma işleminin şematik gösterimi

İşlemle İlgili Sık Sorulan Sorular

 1. Riskler nelerdir? Riskler, diğer kalp kateterizasyon işlemleriyle ilişkili risklere benzer. İmplantla ilgili ek riskler de vardır. Örneğin:

 2. yerinden oynama

 3. deliğin tam olarak kapanmaması

 4. anormal kalp ritimleri

 5. kasıkta veya boyunda morarma

 6. kan basıncı değişiklikleri

 7. hava embolusu

 8. hemoliz

 9. apne

 10. baş ağrısı/migren

 11. endokardit dahil enfeksiyon

 12. damar veya miyokard delinmesi

 13. tromboemboli

 14. inme veya TIA

 15. valvular regürjitasyon

 16. implante edilen cihazın kırılması

 17. çarpıntı

 18. Prosedür canımı yakacak mı ? Genellikle hayır. Prosedürden sonra, bazı hastalar kasıkta veya boyunda hassasiyet olduğunu bildirirler. Bazıları da TEE probu nedeniyle boğaz ağrısından şikayet edebilirler. Hastalar cihazı hissedemezler.

 19. Prosedürden sonra nasıl bir özel bakım uygulanır? Bir süre yatak istirahatı ve ağır kaldırmaktan ve diğer fiziksel faaliyetlerden kaçınmak gerekir. Altı ay boyunca aspirin kullanılır. Bazı durumlarda antibiyotik kullanımı tavsiye edilebilir.

 20. Takip ziyaretleri nasıl gerçekleşir? Genellikle işlem sonrası günün sabahı ekokardiyografi ile cihazın durumuna bakarız.Bir sorun olmadığı takdirde hastalarımı 6 ay sonra kontrole çağırmaktayım.

 21. İmplant bundan sonra hayatım boyunca vücudumda mı kalacak? Evet.

 22. Metal detektörlerden geçebilir miyim ve MRI taraması yaptırabilir miyim? Evet. İmplant, metal detektörlerin sinyal vermesine neden olmaz. Metal çerçeve manyetik değildir. Cihaz MRI prosedüründen etkilenmez, ancak implant bölgesinin yakınından alınan resimlerde kalite biraz düşük olabilir. MRI gerekirse, MRI personeline implantın varlığından söz edilmelidir.

 23. Bu tedavinin farklı seçenekleri veya alternatifleri nelerdir? Diğer bir seçenek de şantı kapatmak için açık kalp ameliyatı olmaktır. Ayrıca ilaç almaya devam edebilirsiniz. Veya hiçbir şekilde tedavi olmak istemeyebilirsiniz.

 24. Bu tedavinin kontrendikasyonları nelerdir?

 25. Kateteri takmak için kullanılan vende kan pıhtıları olması

 26. Kateterin takılması gereken ven, kateterin sığamayacağı kadar küçük olması

 27. Aktif enfeksiyon varlığı

 28. Aspirin veya başka bir kan sulandırıcı kullanamama

Teknik terimler kılavuzu

 • Anjiyogram – Kalbin hareketli resimleriyle ilgili bir test.

 • Anormal kalp ritimleri – Anormal kalp atışları.

 • Apne – Solunumun geçici olarak durması.

 • Aselüler – Belirgin hücrelerin bulunmadığı bir doku veya organizma.

 • Atriyal septal defekt (ASD) – Sağ ve sol atriyum (kalbin üst bölmeleri) arasındaki septal duvarda bulunan delik.

 • Atriyum – Normal bir kalbin üstteki iki bölmesi (sağ ve sol).

 • Çarpıntı – Anormal hızlı kalp atışı.

 • Damar veya miyokard delinmesi – Kan damarında veya kalpte yırtılma.

 • Defekt – Bazen ASD̓yi veya PFO̓yu açıklamak için kullanılan terim.

 • Embolus (veya Emboli) – Kanda dolaşan anormal parçacık.

 • Endokardit – Kalbin ve valflerinin iç yüzeyinde iltihap.

 • Hava embolusu – Kan dolaşımındaki hava kabarcığı.

 • Hemoliz – Alyuvarların parçalanması.

 • İmplant – Vücuda yerleştirilen tıbbi cihaz.

 • İnme – Beyinde kan akışının azalması veya kanama nedeniyle ortaya çıkan ani nörolojik semptomlar.

 • İntrakardiyak Ekokardiyografi (ICE) – Kalp içindeki yapıları görüntülemek için kullanılan kateter esaslı bir ultrason (ses dalgası) şekli.

 • Kalp kateterizasyonu – Ven arterleri kullanılarak kalbe erişmek için kullanılan daha az invazif (açık kalp ameliyatına göre) bir yöntem.

 • Kardiyak Kateterizasyon Laboratuarı – Hastanede kateterler kullanılarak, röntgen yardımıyla kalbe erişim uygulamaları için ayrılan oda.

 • Kateter – Damara girilerek sıvı enjekte etmeye veya sıvı almaya ya da malzeme geçişine yarayan steril tüp.

 • Kriptojenik – Kaynağı bilinmeyen.

 • MRI – Manyetik Rezonans Görüntüleme—Vücut dokusunu görüntülemek için kullanılan ve manyetik alandan yararlanan bir test türü.

 • Paradoksikal Embolik Olay – Venöz sistemden küçük bir pıhtının veya kalıntı parçasının, artiyal sisteme geçerek arterde kan akışının engellenmesine neden olduğu tıbbi olay.

 • Patent Foramen Ovale (PFO) – Atriyal septumun Foramen Ovale adı verilen bölümünde küçük bir defekti açıklamak için kullanılan terim.

 • Prob – Farklı vücut boşluklarına girmek için tasarlanmış esnek tüp benzeri bir tıbbi cihaz.

 • Pulmoner Arterler – Kanı kalpten akciğerlere yönlendiren büyük kan damarları.

bottom of page